logo-wear-kutani-sp.svg
作り手たち
Creators

みんな能美市在住。18名の女性クリエイターが参加しています。

 • Ayako Minami

 • Kyoka Minami

 • Mako Kawamoto

 • Yuko Kawashima

 • Mai Oie

 • Ami Mori

 • Miki Asakura

 • Mako Nakaya

 • Aya Miyagoshi

 • Azusa Seki

 • Mika Nishino

 • Sachiko Ide

 • Keiko Minami

 • Junko Yoshida

 • Ikumi Sawada

 • Chiharu Hayasuke

 • Akiko Yamashita

 • Reiko Fukushima